UR 09-232 Brief CvB bij UR-reglement en KiesreglementAan de Universiteitsraad

T.a.v. het secretariaat, Mw. L. Tijink-Zinad

Spiegel, kamer 300

Universiteit Twente
uw kenmerk


telefoon

053-4892010

ons kenmerk

SECR/387.347/EvdZ/mb

fax

053-4894898

datum

4 september 2009

e-mail

h.w.h.m.vanderzandt@utwente.nl

bijlage(n)

UR-reglement en Kiesreglement

cc.


onderwerp

UR-reglement en KiesreglementGeachte leden van de Universiteitsraad,


Bijgaand treft u aan ter instemming het gewijzigde UR-reglement en het Kiesreglement.


In deze versie van het UR-reglement zijn, naar aanleiding van de door uw Raad gemaakte opmerkingen en in overleg met uw voorzitter en griffier, de volgende wijzigingen aangebracht.

- Op verzoek van de UR is het lettertype aangepast.

- De tekst over het adviesrecht op deelregelingen m.b.t. het studentenstatuut is weggelaten.

- Het woord "nieuwe" bij de uitleg van het begrip opleidingen is weggelaten, het past niet in de

zin. De UR zal immers geen "nieuwe" opleidingen beƫindigen.

- Het toegevoegde 2e lid van art. 27 is weer geschrapt.

- Artikel 19, 2e lid is natuurlijk gehandhaafd.

- De toelichting is verwijderd.

- De paginanummering is aangepast.


Het Kiesreglement is ook van lettertype veranderd en de paginanummering is aangepast.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit