UR 09-252 Bijlage 1 De Activiteiten van het ITC

Bijlage 1 De Activiteiten van het ITC


Het kennisdomein van de stichting ITC zijn de geo-informatiewetenschappen en aardobservatie in de breedste zin van het woord. De Activiteiten van het ITC hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en toepassing van kennis binnen het kennisdomein.

Het ITC heeft ten aanzien van zijn kennisdomein daarnaast nog een specifieke taak namelijk het ontwikkelen van onderwijs- en onderzoekscapaciteit in en ten behoeve van zich ontwikkelende landen in het bijzonder de ODA-landen.


Tot de Activiteiten van het ITC ten aanzien van het genoemde kennisdomein behoren onder andere maar niet uitsluitend:

-het verzorgen van NVAO-geaccrediteerd onderwijs dat is geregistreerd in het CROHO en leidt tot een in Nederland erkende graad namelijk

oeen WO-master van 118 ECTS leidend tot de graad M.Sc.

oeen HBO-master van 77 ECTS leidend tot de graad Master

- het verzorgen van een 4 jarige promotie-opleiding leidend tot de graad Ph.D.

-het verzorgen van onderwijs dat niet tot een graad leidt maar waaraan een diploma, certificaat of bewijs van deelname is verbonden zoals

odiplomaprogramma’s

oafstandsonderwijs

okorte cursussen

- het verzorgen van onderwijs met partners in het buitenland

-het verrichten van wetenschappelijk onderzoek

-het verrichten van toegepast onderzoek

-het door middelen van projecten en andere activiteiten bijdragen aan capaciteitsontwikkeling in zich ontwikkelende landen en i.h.b. de ODA-landen

-het verlenen van adviesdiensten