UR 09-247 Bijlage 2 bij Nieuwe uitgangspunten HL-beleid 2009

Bijlage 2


April 2004

Kenmerk: 360.691

Notitie Typen LeerstoelenAlgemeen geldt dat de wet (WHW) leerstoelen en bijzondere leerstoelen kent. Leerstoelen worden bekleed door leerstoelhouders, ofwel hoogleraren. Leerstoelen worden door universiteiten in het leven geroepen. Bijzondere leerstoelen worden altijd door een extern rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid bij een universiteit gevestigd.

Via haar bestuurs- en beheersreglement kan de UT invulling geven aan een eigen categorie docenten, te benoemen vanwege hun verdiensten binnen aan de UT verwante sectoren als bedrijfsleven, de zorg en de publieke sector.


De UT kent de volgende categorieën leerstoelen.


1. Functionele leerstoel

Nederlandse titel: hoogleraar of professor. (Gewoon hoogleraar conform de WHW.) Deze leerstoelen worden bekleed door hoogleraren in vaste dienst of met uitzicht daarop, bij voorkeur fulltime. Hij/zij is hoofd van de centrale onderwijs/onderzoekseenheid binnen een faculteit.

2. Vrije leerstoelen

(Gewoon hoogleraar conform de WHW.) Deze worden onderverdeeld in de volgende categorieën:


Profilerende leerstoel. Nederlandse aanduiding / titel: hoogleraar of professor. Deze leerstoelen kunnen ingesteld worden vanwege belangrijke wetenschappelijke en /of maatschappelijke ontwikkelingen die maken dat het voor het UT-profiel van belang is dat een bepaalde functie op leerstoelniveau ingevuld wordt.

Persoonsgebonden leerstoel. Nederlandse aanduiding / titel: junior hoogleraar of professor. Deze leerstoelen worden beschikbaar gesteld voor excellente UHD’s.

Universitaire leerstoel. Nederlandse titel: hoogleraar of professor. (Gewoon hoogleraar conform de WHW.). De UT kan nationale en internationale top-onderzoekers (bijvoorbeeld -potentiële- Spinozaprijswinnaars) van binnen of buiten de instelling aanstellen door de instelling van een universitaire leerstoel, speciaal voor deze persoon.


3. Praktijkleerstoel

Nederlandse aanduiding / titel: praktijkhoogleraar. (Geen functie conform de WHW, maar wel mogelijk binnen WHW, geen promotierecht). Deze titel wordt aan de UT speciaal gecreëerd voor personen uit het bedrijfsleven, de zorgsector en de publieke sector waarmee de UT een bijzondere relatie wenst te onderhouden en die een belangrijke bijdrage kunnen leveren.


4. Bijzondere leerstoel

Nederlandse aanduiding / titel: hoogleraar of professor. (Bijzonder hoogleraar conform de WHW.) Bijzondere leerstoelen worden ingesteld vanwege contacten met buiten-universitaire instanties die bereid zijn tot financiering van een leerstoel. De hoogleraar die een bijzondere leerstoel bezet is niet in dienst van de UT. Hij heeft wel promotierecht en dient aan de kwaliteitscriteria voor een UT-hoogleraar te voldoen, zowel voor onderzoek als onderwijs.


-0-0-0-