UR 09-276 Brief CvB Overzicht huisstijlproces en kosten
Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 2232

ons kenmerk

S&C/387.709/AW

fax

053-489 2000

datum

8 oktober 2009

e-mail

a.m.laarhoven@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Overzicht huisstijlproces en kostenGeachte voorzitter,


Conform de toezegging van de heer dr. A.H. Flierman aan de UR, uitgesproken tijdens de commissievergadering PSI d.d. 30 september 2009, sturen wij u hierbij een kort chronologisch overzicht van het project huisstijl inclusief een overzicht van de kosten.


Namens het college van Bestuur,

Drs. M.L.G. Essers,

Bestuurssecretaris