UR 09-271 Agenda overlegvergadering 14-10-2009
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 271

fax


datum

8 oktober 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Concept agenda overlegvergaderingPlaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 14 oktober 2009

Tijd : 9.00 uur


09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda09.05 uur

2.

Mededelingen09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 9 september 2009

UR 09 – 235 bijgaand

vaststellen09.20 uur

4.

ITC integratie

UR 09 – 201 in bezit* (zie evt. http://www.utwente.nl/uraad/cyclus_2009/)

UR 09 – 267 bijgaand

UR 09 – 272 bijgaand

instemming


09.40 uur

5.

Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen

UR 09 – 243 in bezit*

UR 09 – 275 bijgaand

advies10.00 uur

6.

Hooglerarenbeleid

advies

UR 09 – 247 in bezit*


mondeling
10.10 uur

7.

Budgetrapportages t/m juni 2009

UR 09 – 234 in bezit*

UR 09 – 268 bijgaand

UR 09 – 276 bijgaand

mondeling

informatie


10.40 uur

8.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie


10.50 uur

9.

Voortgang 3TU proces

mondeling

informatie


11.00 uur

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

- verzoek om inzage kosten externe adviseurs

UR 09 – 274 bijgaand

informatie


11.15 uur

12.

Rondvraag

informatie


11.30 uur

13.

Sluiting

Aansluitend aan de overlegvergadering vindt agendaoverleg voor de volgende vergadercyclus plaats.* Deze documenten zijn al in het bezit van de raadsleden van de Universiteitsraad, voor de andere ontvangers van deze agenda zijn de betreffende stukken, voorzover betrekking hebbend op deze cyclus, bijgevoegd.