UR 09-244 Agenda interne vergadering 7-10-2009


logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 244

Fax


Datum

11 september 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 7 oktober 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 2 september 2009

UR 09 – 237 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 9 september 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

6.

“Realtime Translater English - Dutch”

Presentatie Laura en Herman

UR 09 – 245 bijgaand

informatie

7.

Conceptvoorstel UR verzoek om instellingsinformatie

UR 09 – 246 bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 14 oktober, 9.00 uur in Horsttoren 1300

8.

Gedragscode e-mail en internetgebruik

UR 09 – 240 bijgaand

UR 09 – 240 A. bijgaand (brief CvB aan OPUT)

UR 09 – 230 bijgaand (brief OPUT aan UR)

instemming

9.

UR reglement en Kiesreglement

UR 09 – 232 bijgaand

instemming

10.

Integratie ITC

UR 09 – 201 in bezit (zie evt. http://www.utwente.nl/uraad/cyclus_2009/)

instemming

11.

Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen

UR 09 – 243 bijgaand

advies


12.

Hooglerarenbeleid

UR 09 – 247 bijgaand

advies

13.

Budgetrapportages t/m juni 2009

UR 09 – 234 bijgaand

informatie

14.

Voortgang RoUTe ‘14

mondeling


15.

Voortgang 3 TU proces

mondeling


16.

Schriftelijke Rondvraagpunten


17.

Rondvraag


18.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 30 september 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur

Tot op heden geen agendapunten


Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur (notulist Rosalien van der Meer)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Gedragscode e-mail- en internetgebruik – instemming

UR reglement en Kiesreglement instemming

Integratie ITC - instemming

Beleidsnotitie in- en doorstroom vrouwen - advies

Hooglerarenbeleid - adviesCommissie FV en A, 13.00 uur – 15.00 uur (notulist Vic van Dijk)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Budgetrapportages t/m juni 2009 - informatieNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.