UR 09-201 Bijlage 1 De Activiteiten van het ITC

Bijlage 1 De Activiteiten van het ITC


Het kennisdomein van de stichting ITC zijn de geo-informatiewetenschappen en aardobservatie in de breedste zin van het woord. De Activiteiten van het ITC hebben betrekking op onderwijs, onderzoek en toepassing van kennis binnen het kennisdomein.

Het ITC heeft ten aanzien van zijn kennisdomein daarnaast nog een specifieke taak namelijk het ontwikkelen van onderwijs- en onderzoekscapaciteit in en ten behoeve van zich ontwikkelende landen in het bijzonder de ODA-landen.


Tot de Activiteiten van het ITC ten aanzien van het genoemde kennisdomein behoren onder andere maar niet uitsluitend:

-het verzorgen van (geaccrediteerd) wetenschappelijk onderwijs inclusief een Phd.-opleiding

-het verzorgen van (geaccrediteerd) hoger beroepsonderwijs

-het verzorgen van cursussen die niet tot een graad leiden

-het verrichten van wetenschappelijk onderzoek

-het verrichten van toegepast onderzoek

-het door middelen van projecten en andere activiteiten bijdragen aan capaciteitsontwikkeling in zich ontwikkelende landen en i.h.b. de ODA-landen

-het verlenen van adviesdiensten