UR 09-188 Overdracht UR 08/09 naar UR 09/10

Voorstel formatie UR 2009 – 2010


Voorzitter: Frits Lagendijk

Vice voorzitter: Stas Verberkt

Fractievoorzitters: Nick Leone (UReka)

Oscar Bloemen (CC)

David Smits (PvdUT)

Jann van Benthem (Pro UT)

Frits Lagendijk (Lijst Chairman)


Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Brinksma

Voorzitter: Mark Franken (UReka)

Leden: Peter Prins, David Smits, André Veenendaal, Oscar Bloemen, Bouke de Loos

Marije Telgenkamp, Frits Lagendijk


Commissie F(inanciën), V(astgoed) en A(rbobeleid) – pfh. Van Ast:

Voorzitter: Jan de Goeijen (CC)

Leden: Stas Verberkt, Silke Kucking, Clemens Pouw, Jan van Benthem, Frits LagendijkCommissie P(ersoneel), S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Flierman:

Voorzitter: Herman Poorthuis (CC)

Leden: Nick Leone, Sandra Hackurtz, David Smits, Laura Franco, Jan van Alsté, Frits

LagendijkPresidium: Voorzitter en vice voorzitter UR, fractievoorzitters en commissievoorzitters.

Het agendaoverleg met het CvB wordt in principe gevoerd door voorzitter en vice voorzitter UR en commissievoorzitters. Afgesproken is dit overleg in principe voortaan aansluitend aan de overlegvergadering te voeren, de hele raad kan indien gewenst hierbij aanwezig zijn.WAR: Silke Kucking, Kenneth Bijkerk en Nick Leoné

VSNU – SAC: Oscar Bloemen, plaatsvervanger: David Smits

3 TU.M: vz UR + Peter Prins (reserve Jann van Benthem)

LOVUM: vz en vice-vz UR + griffier

UCO: David Smits

ECIU: Sandra Hackurtz


Vergoeding leden UR 09/10 met ingang van 1 september 2009

Voor het personeel geldt dat de eenheden voor de medezeggenschapsactiviteiten van hun personeel gecompenseerd worden. Daarnaast ontvangt ieder personeelslid een gratificatie van € 365 bruto per jaar (uitbetaling in juni). De voorzitter UR krijgt het dubbele van dit bedrag.


Personeel (in fte)

Totaal

basis

Vz UR

Vz Cie

Vz fractie

Frits Lagendijk

0,47

0,12

0,35Herman Poorthuis

0,20

0,12


0,08


Clemens Pouw

0,12

0,12
Jan de Goeijen

0,20

0,12


0,08


André Veenendaal

0,12

0,12
Laura Franco

0,12

0,12
Jann van Benthem

0,17

0,120,05

Jan van Alsté

0,12

0,12
Marije Telgenkamp

0,12

0,12
Totale personele inzet UR

1,64

1,08

+ 0,56


Studenten ontvangen een basis vacatiegeld van € 1.990 per zittingsjaar.

Voor het vervullen van een bijzondere functie (fractievoorzitterschap/ commissievoorzitterschap of vice voorzitterschap UR) wordt dit vacatiegeld aangevuld met €850 per jaar. Dit wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd (€70,83 p.m.).


Studenten p.p. per maand

Totaal

basis

Vz Cie

Vz fractie/vice vz UR

Oscar Bloemen

€236,67

€ 165,84


€70,83

Nick Leone

€236,67

€ 165,84


€70,83

David Smits

€236,67

€ 165,84


€70,83

Mark Franken

€236,67

€ 165,84

€70,83


Stas Verberkt

€236,67

€ 165,84


€70,83

Sandra Hackutz

€165,84

€ 165,84Silke Kucking

€165,84

€ 165,84Peter Prins

€165,84

€ 165,84Bouke de Loos

€165,84

€ 165,84

Contactpersonen per eenheid uit het midden van de UR aangewezen:

Contact onderhouden met m.n. de personeelsgeleding resp. studentgeleding van de betreffende FR/DR, maar ook meer algemeen de faculteit-dienst-SU als aandachtsgebied beschouwen.


Faculteit/dienst

Personeelslid UR

Student UR (tot 01-09-10)

MB

André Veenendaal


GW

Herman poorthuis


CTW

Jan de Goeijen


TNW

Clemens Pouw


EWI

Jan van Alsté


Concerndirecties

Frits Lagendijk

Contactpersoon voor studentenvoorzieningen en SU:

ICTS

Hermen Poorthuis

S&O

Frits Lagendijk

B&A

Herman Poorthuis

FB

Herman Poorthuis

ITC

Jann van Benthem

Herman Poorthuis