UR 09-227 Agendaoverlegvergadering 09-09-2009

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-227

Fax


Datum

4 september 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlAgenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 9 september 2009

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 24 juni 2009

UR 09 – 187 in bezit*

vaststellen


09.20 uur

4.

Nota Reservebeleid

UR 09 – 202 in bezit*

UR 09 – 229 bijgaand

advies

09.40 uur

5.

Collegegeldtarieven 2010 – 2011

UR 09 – 215 in bezit*

UR 09 – 220 bijgaand

advies

09.50 uur

6.

Notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

UR 09 – 208 in bezit*

UR 09 – 231 bijgaand

informatie

10.00 uur

7.

Generiek stappenplan nieuwe opleidingen

UR 09 – 205 in bezit*

mondeling

informatie

10.10 uur

8.

ITC integratie

UR 09 – 201 in bezit* (zie evt. http://www.utwente.nl/uraad/cyclus_2009/)

mondeling

1e bespreking

10.25 uur

9.

Nota Erkenning Activisme van Student Union

UR 09 – 214 in bezit*

UR 09 – 228 bijgaand

informatie/ ongevraagd advies UR

10.45 uur

10.

Jaarverslag UTSP

UR 09 – 211 in bezit*

mondeling

informatie

10.55 uur

11.

Evaluatiecriteria pilot BSA - herziene versie

UR 09 – 204 in bezit*

mondeling

informatie

11.00 uur

12.

Budgetrapportages t/m juni

nog niet ontvangen

informatie

11.10 uur

13.

Twente Technology Fund

UR 09 – 209 in bezit*

mondeling

informatie

11.25 uur

14.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

11.35 uur

15.

Voortgang 3TU proces

mondeling

informatie

11.45 uur

16.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 09 – 200

1. Promovendi

2. Werkgroep “Verbetering kwaliteit en efficiency ondersteunende processen”

informatie

12.00 uur

17.

Rondvraag

informatie

12.10 uur

18.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering vindt agendaoverleg voor de volgende vergadercyclus plaats.