UTParticipationURaadGeneral informationArchive (NL)Vergaderingen URaad vanaf 2001Cyclus 2009cyclus 2009-09-09Reactie van de RaadUR 09-231 Schriftelijke reactie op notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

UR 09-231 Schriftelijke reactie op notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09 - 231

Fax


Datum

4 september 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: schriftelijke reactie op ‘notitie werkgroep campusontwikkelingen en onderwijsfaciliteiten’Geacht college,


De Universiteitsraad heeft een notitie met betrekking tot de campusontwikkelingen van u ontvangen. Tijdens de interne vergadering van de Universiteitsraad van woensdag 2 september kwam er echter een aantal vragen boven tafel.

De Universiteitsraad wil graag een aantal punten helder krijgen en antwoord krijgen op de volgende vragen:


1.Allereerst heeft de Universiteitsraad het idee dat de nota een verouderd stuk is. De Raad wil graag een actuele versie van de notitie zien (inclusief financieel overzicht).

2.Het plan bevat mooie ambities, maar waarom gaat het straks wel allemaal lukken wat nu niet lukt? (bijvoorbeeld vooroplopend in ICT, waarom zijn we dat nu niet?)

3.De voorpagina geeft aan het: "tijdelijk" benoemen van een campusmanager": wat betekent hier "tijdelijk" (tussen aanhalingstekens).

4.Campus is (pag. 11) "De plek waar elke bachelor, internationale student en tijdelijk UT-medewerker woonruimte kan vinden". Waarom deze keuze?

5.Er wordt niet uitgesloten dat een gebouw de naam van een sponsor krijgt (pag. 17). Hoe moet dit geïnterpreteerd worden?

6. In hoeverre is er al begonnen met de projecten, en in hoeverre zullen de planningen nog haalbaar zijn? (vooral uit 2009, zie par. 4.1 pag. 15)

7.In hoeverre zullen de plannen uit dit stuk werkelijk overwogen worden voor uitvoering?

8.Is het wenselijk een dergelijk budget te besteden aan o.a. high-tech-bushokjes, gezien de al lopende investeringen?

9.De teksten bij Ad. 9 zijn weinig construerend, en voegen niets werkelijk toe.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,drs. F.L. Lagendijk

voorzitter