UR 09-199 Agenda interne 02-09-2009

logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-199

Fax


Datum

21 augustus 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 2 september 2009

Tijd : 13.30 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.

Verslag van de interne vergadering van 17 juni 2009

UR 09 – 192 bijgaand

UR 09 – 187 Concept verslag overlegvergadering van 24 juni 2009 bijgaand

vaststellen


informatie

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 206 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 24 juni 2009

UR 09 – 031 bijgaand

informatie

6.

Overdracht UR 08/09 naar UR 09/10 + vaststelling functies en taken

UR 09 – 188 bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 9 september, 9.00 uur in Horsttoren 1300

7.

Nota Reservebeleid

UR 09 – 202 bijgaand

advies

8.

Collegegeldtarieven 2010 – 2011

UR 09 – 215 bijgaand

advies

9.

Notitie werkgroep campusontwikkeling en onderwijsfaciliteiten

UR 09 – 208 bijgaand

informatie

10.

Generiek stappenplan nieuwe opleidingen

UR 09 – 205 bijgaand

informatie

11.

ITC integratie

UR 09 – 201 bijgaand (zie evt. http://www.utwente.nl/uraad/cyclus_2009/)

1e bespreking

12.

Activismenota Student Union

UR 09 – 214 bijgaand

informatie

13.

Jaarverslag UTSP

UR 09 – 211 bijgaand

informatie

14.

Evaluatiecriteria pilot BSA - herziene versie

UR 09 – 204 bijgaand

informatie

15.

Procedure evaluatie gezamenlijke introductie

UR 09 – 213 bijgaand

informatie

16.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

UR 09 - 212 bijgaand

informatie

17.

Nota Namenbeleid ICT – domeinen UT

UR 09 – 210, bijgaand

informatie

18.

Budgetrapportages t/m juni

UR 09 – volgt

informatie

19.

Twente Technology Fund

UR 09 – 209 bijgaand

informatie

20.

Voortgang R’14

mondeling


21.

Schriftelijke Rondvraagpunten

UR 09 – 200 bijgaand


22.

Rondvraag


23.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 26 augustus 2009 - Spiegel 301

NB: afwijkende tijdstippen!!


Commissie O, O en S, 14.00 – 16.00 uur

Brinksma niet aanwezig

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Evaluatiecriteria pilot BSA, herziene versie – informatie

Campusnotitie “Verwondering etc.) – informatie

Generiek stappenplan nieuwe opleidingen – informatie

Activismenota Student Union – informatie

Visie Studenteninspraak – informatie

Procedure evaluatie gezamenlijke introductie

Stand van zaken IKS???

Schr. rondvraag ( UR 09 – 200) - akkoord?


Extra commissievergadering met Brinksma: vrijdag 28 augustus, 15.00 uur – max 16.30 uur


Commissie F,V en A, 12.00 uur – 14.00 uur

Van Ast beschikbaar van 13.00 uur – 14.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Collegegelden UT 2010 – 2011 – advies

Nota Reservebeleid - advies

Jaarverslag UTSP – informatie

Nota namenbeleid ICT-domeinen UT – informatie

Budgetrapportages t/m juni – informatie (evt. alleen mondeling)

Twente Technology Fund


Commissie P,S en I, 10.00 – 12.00 uur

Flierman beschikbaar van 11.00 uur – 12.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek -

ITC integratie – 1e besprekingNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.