UR 09-109B Brief CvB Gedragscode ICT- en InternetgebruikUniversiteitsraad


behandeld door

Mevrouw mr. B.H. Willems-Holshof

ons kenmerk

386.008/PA&O

telefoon

053-4894384

datum

15 april 2009

e-mail

b.h.willems-holshof@utwente.nl

bijlage

1onderwerp

Gedragscode ICT- en InternetgebruikGeachte leden,


Ter instemming treft u bij deze de ‘Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009’ van 15 april 2009 aan.


De Gedragscode geeft de wijze aan waarop bij de Universiteit Twente wordt omgegaan met ICT- en Internetgebruik. Getracht is een goede balans aan te brengen tussen verantwoord en veilig ICT- en Internetgebruik en de privacy van de gebruiker. Deze code is van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de door de Universiteit geboden ICT-faciliteiten, inclusief

e-mailvoorziening.


De Gedragscode is eveneens aan Universitaire Commissie Bedrijfsvoering voorgelegd ter advisering en besproken met de UR commissie PSI. De aldaar gemaakte op- en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt.


Wij verzoeken u om in te stemmen met bijgevoegde Gedragscode.


Namens het College van Bestuur,

Dr. A.H. Flierman

Voorzitter