Agenda interne 22-04-2009


logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-104

Fax


Datum

03 april 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 22 april 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 25 maart 2009

UR 09 – 099

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 1 april 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 6 mei, 9.00 uur in Horsttoren 1300

6.

Gedragscode e-mail en internetgebruik (herziene versie)

UR 09 – 109, volgt

instemming

7.

Nota Slotregularisatie

UR 09 – 105 bijgaand

advies

8.

Notitie Stand van zaken RoUTe’14

UR 09 – 102 bijgaand

informatie

9.

Voortgang 3 TU proces

mondeling


10.

Schriftelijke Rondvraagpunten


11.

Rondvraag


12.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 15 april 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur

Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur.

Tot nu toe geen agendapunten, voorzitter OOS zal nader berichten.


Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur notulist Vic van Dijk

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Gedragscode e-mail- en internetgebruik – instemming

Notitie Stand van zaken RoUTe’14


Commissie FV en A, 13.00 uur – 15.00 uur

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Nota SlotregularisatieNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.