UR 09-118 Compensatie voor EU/EER studenten in UR

Aan de Voorzitter van de Universiteitsraad

Spiegel
uw kenmerk


telefoon

053-489 5655/8034

ons kenmerk

385.832/S&O/KVN

fax

053-489 4638

Datum

16 april 2009

e-mail

f.e.vanklaveren@S&O.utwente.nlOnderwerp

Compensatie voor EU/EER studenten in UR


Bij brief van 27 maart 2009 (UR 09-098) gericht aan het CvB heeft u de volgende rondvraag gesteld.


“The Academic Council would like to level the financial compensation between Dutch and EU/EER students being elected for the Academic Council in the future by giving out a declaration to EU/EER students that enables them to receive the Dutch studiefinanciering and OV-kaart, too. This declaration states that the elected EU/EER student works 32 hours a month for his/her duties within the Academic Council.

Are you okay with this proposal?”

 

Reactie CvB:

EU/EER studenten die een arbeidsovereenkomst met een Nederlandse instelling of bedrijf hebben van minimaal 32 uur per maand en werkzaam zijn in Nederland kunnen in aanmerking komen voor Nederlandse studiefinanciering. Het gaat hier om een formele overeenkomst waarbij aan alle voorwaarden zoals inhouding loonbelasting, afdracht wetten sociale voorzieningen, etc. moet worden voldaan. De student moet maandelijkse loonstaten en een jaaropgave kunnen laten zien. De IBG doet een check in voorkomende gevallen.
Bij een formele arbeidsovereenkomst is er een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer.

 

Kijken wij naar de UR vraag dan wordt kennelijk voorgesteld dat de UT een verklaring afgeeft waarbij het feitelijke lidmaatschap van de student van de UR en de daaraan verbonden activiteiten gelijk zal komen te staan aan een formele arbeidsovereenkomst tussen de UT en de student.  


Het college meent dat dit een zeer onwenselijke situatie met zich mee zou brengen.
Zoals gezegd impliceert een arbeidsovereenkomst een gezagsrelatie tussen de werkgever en de werknemer. Bij een lidmaatschap van de UR is het niet wenselijk dat het lidmaatschap zelf van de UR een vertaling krijgt in een arbeidsovereenkomst. Dan zou ook nog weer apart geregeld moeten worden dat er in de uitoefening van het UR lidmaatschap geen gezagsverhouding bestaat. Dit nog afgezien van allerlei andere praktische consequenties zoals wachtgelduitkeringen, het al dan niet van toepassing zijn van regelingen voor het personeel, etc.etc.Studenten kunnen als lid van de UR worden gekozen. Er is een UR vacatieregeling voor financiële compensatie van de bestede UR tijd. Bovendien krijgen buitenlandse
student- leden van de UR ook afstudeersteun voor opgelopen studievertraging.


Een rondgang bij de andere Nederlandse universiteiten heeft opgeleverd dat met aldaar nergens de bedoelde constructie toepast. Sterker, ook daar wijst men op allerlei negatie ve bijeffecten.


Het college stemt dan ook niet in met uw voorstel.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit


c.c. S&O,
S&C,
B&A