UR 09-084 Brief CvB beantwoording aanvullende vragen Creative Technology

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 2037

ons kenmerk

S&C/385.717/RvD

fax

053-489 4898

datum

11 maart 2009

e-mail

r.vandijk@utwente.nl

onderwerp

Aanvullende vragen bij besluit inzake opleiding Creative Technology
Bij het concept-besluit van de UR over de opleiding Creative Technology heeft uw Raad nog twee aanvullende vragen aan ons gesteld. Deze vragen beantwoorden wij middels deze brief.


Krijgt de opleiding CreaTe na verwerven van de licentie een hoge of een lage bekostiging?

Hier maken wij een onderscheid tussen de externe bekostiging van OC&W en de interne bekostiging op basis van het verdeelmodel.

De externe bekostiging zal hoog worden als OC&W t.z.t. concludeert dat CreaTe een (snijvlak) techniek opleiding is. CreaTe bestaat uit zes componenten waarvan er voor minstens vijf de corresponderende opleidingen in het technisch domein zijn geplaatst: Technische Wiskunde, Elektrotechniek, Industrieel Ontwerpen, Technische Informatica en (een kleine component) Technische Bedrijfskunde. Daarmee ligt de conclusie van een hoge bekostiging zeer voor de hand.

De interne bekostiging kent een grens tussen hoog en laag die de sector techniek verdeelt in zware techniek (hoge kosten voor apparatuur / infrastructuur) en overige techniek. Vertaald in de componenten van CreaTe zijn EL en IO hoog bekostigd, en INF en TW laag. Hierover zal het CvB nog een afzonderlijk besluit nemen zodra het verwerven van de licentie zich aftekent.


Vallen CreaTe studenten in de eventuele parkeerstudie CW in de pilotfase onder het BSA?

Neen. De studenten volgen immers niet het propedeuse programma van CW maar het CreaTe propedeuse programma.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit