UR 09-082 Aantrekkelijker maken medezeggenschap

Van: Lagendijk, F.L. (S&O)
Verzonden: dinsdag 10 februari 2009 16:42
Aan: Ribberink-van Middelkoop, J. (S&C)
Onderwerp: FW: Aantrekkelijkheid UR-lidmaatschap personeelsleden

 

 

Van: Benthem, J.W.L. van (MB)
Verzonden: dinsdag 10 februari 2009 15:11
Aan: Lagendijk, F.L. (S&O)
Onderwerp: Aantrekkelijkheid UR-lidmaatschap personeelsleden

 

Frits, onderstaande wilde je graag op schrift. Bij deze.

Groet,

Jann

 

Pro-UT stelt mbt tot aantrekkelijker maken van het UR-lidmaatschap voor personeelsleden het volgende voor:

UR leden krijgen een salaristoeslag van 10% bruto gedurende de tijd dat ze deel uit maken van de UR.

Motivatie:

Compensatie voor extra werkzaamheden en verminderde ontwikkeling van de hoofdfunctie.