UR 09-085 Brief CvB inzake Topsport- en cultuurregeling

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053-489 5418

ons kenmerk

S&C/385.727/tm

fax

053-489 4898

datum

12 maart 2009

e-mail

t.l.c.mulder@utwente.nlBijlagen

1

onderwerp

Nieuwe “Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) en Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening”.

Geachte voorzitter,


In bijlage doen we u ter instemming de nieuwe “Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) en Regeling Ondersteuning Topcultuur beoefening” toekomen.


De Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) biedt erkende sporters die aan de UT studeren drie vormen van steun al naar gelang de status die zij bezitten. Deze vormen zijn:

studiebegeleiding op maat;

financiële ondersteuning;

facilitaire ondersteuning.

De Regeling Ondersteuning Top-Cultuurbeoefening houdt in een voor zoveel mogelijk analoge toepassing van de Regeling Ondersteuning Topsporters (ROSTOP) voor studenten bij wie kan worden vastgesteld dat op topniveau cultureel actief zijn.


Doel van de regeling is studenten in staat te stellen zowel een studie af te ronden als hun sport- of culturele activiteiten te ontplooien, vanuit de gedachte dat het niet in het belang van de student is als een van beide een tijd onderbroken moet worden ten behoeve van de ander. Daarbij heeft de universiteit op verschillende manieren baat bij een studentengemeenschap waarin sport en cultuur op het hoogste niveau worden beoefend.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit