UR 09-081 Brief CvB evaluatie Telematica

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 2037

ons kenmerk

S&C/385.715/RvD

fax

053-489 4898

datum

10 maart 2009

e-mail

r.vandijk@utwente.nl

bijlagen

1onderwerp

Evaluatie Telematica

Bijgaand ontvangt u volgens afspraak de evaluatie waarin de levensloop van de opgeheven opleiding Telematica wordt besproken. De evaluatie is opgesteld door de faculteit EWI en accoord bevonden door een externe deskundige wiens commentaar separaat herkenbaar in de evaluatie is opgenomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit