UR 09-079 Tijdschema opleiding Risicomanagement

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 2037

ons kenmerk

S&C/385.711/RvD

fax

053-489 4898

datum

10 maart 2009

e-mail

r.vandijk@utwente.nl

onderwerp

tijdspad accreditatie postinitiële masteropleiding Risk Management

Hierbij berichten wij u dat in overleg met de faculteit MB het tijdspad voor de accreditatie van de postinitiële masteropleiding Risk Management als volgt is vastgesteld.


Intern advies- en besluitvormingstraject binnen de UT

- 23 maart 2009: eerste concept TNO dossier gereed

- 30 maart: proefvisitatie

- april t/m juni: MB werkt verder aan TNO dossier, overweegt daarbij de NQA in

een adviserende rol in te schakelen

- begin juli: finale concept tekst TNO gereed

- medio september: behandeling in OLC (datum nog niet gepland door MB)

- 22 september: behandeling in FR MB (volgende vergadering 10/11)

- 5 oktober: behandeling in CvB

- 28 oktober: advies CvB-D (volgende vergadering 18/11)

- 18 november: behandeling in UR, na positief besluit toezending naar NVAO


Extern traject

- medio mei 2010: advies NVAO binnen (termijn 6 maanden)

- eind mei/begin juni 2010: inschrijving in CROHO bij IBGUiteraard geldt dit tijdspad alleen als alle genoemde gremia positief adviseren c.q. beslissen.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.Namens het College van Bestuur,

drs. P.A. Binsbergen,

secretaris van de Universiteit,