UR 09-077B Voorstel CC werkwijze UR

UR 09-077B

Voorstel voor behandeling van stukken binnen de universiteitsraad (

Het doel van de UR is om zo goed mogelijk medezeggenschap te geven op de stukken en punten die worden aangedragen (dan wel door de UR, dan wel door het CvB).
Hier zijn een aantal voorwaarden voor nodig, om er voor te zorgen dat de UR haar taak naar behoren kan uitvoeren.
Dit is onder andere voldoende tijd om een stuk te doorgronden (waarvoor ook overleg met de achterban nodig kan zijn), tijd om een stuk te laten bezinken en een mening te laten vormen, inwinnen van extern advies en ook tijd om binnen de UR tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Een aantal van de hierboven genoemnde punten gaan nu niet naar behoren (gehoord de discussie tijdens de interne evaluatie op 21 januari 2009). Ons voorstel om dit beter te laten verlopen is als volgt: de grotere stukken per definitie uitsmeren over 2 van de huidige vergadercycli. Dit zou er als volgt uit kunnen zien:

-Cyclus 1

oWeek 1

§Presidium Stuk bekend

§Commissie(s)

oWeek 2

§ Leestijd / voorbereiding / fractie

oWeek 3

§Intern Eerste interne meningsvorming

§ Start vorming concept besluit

oWeek 4

§Overleg (met agenda overleg) (Eventueel publiekelijk afschieten)

-Cyclus 2

oWeek 1

§Presidium

§Commissie(s) Overleg met CvB-lid over stuk

oWeek 2

§ Concept besluit af

oWeek 3

§Intern

oWeek 4

§Overleg (met agenda overleg) Besluit

Voordelen:

-Vergroot de zichtbaarheid van UR (stukken die onvoldoende zijn, kunnen op de eerste overlegvergadering worden afgeschoten)

-Meer tijd als voorbereiding (een week zonder vergadering, waar een halve dag als voorbereiding kan worden gebruikt)

-Meer tijd om het besluit te vormen

-Stuk kan ook al in 1 keer worden afgerond

-Meer tijd (en ook momenten) om een UR standpunt te bepalen

Nadelen:

-Cycli wordt ingewikkelder

-Minder druk, kan leiden tot een lagere productiviteit

-Meer stukken op agenda’s (voorzitter moet heel goed de procedure in de gaten houden)

-Stuk wat in 1 cyclus afgerond wordt, heeft in deze opzet geen commissie vergadering