UR 09-077A Voorstel Pro-UT werkwijze UR

Van: Benthem, J.W.L. van (MB)
Verzonden: dinsdag 20 januari 2009 16:37
Aan: Alste, Jan van (TNW); Benthem, J.W.L. van (MB); Dierkes, W.K. (CTW); Franco Garcia, M.L. (MB); Lagendijk, F.L. (S&O); Poorthuis, H.G. (Herman, B&A); Pouw, Clemens (TNW); Telgenkamp, Marije (TNW); Veenendaal, A.A.R. (MB); Bijkerk, K. (Kenneth, Student B-ST); Dam, D.P.M. (David, Student B-TBK,B-ST); Hoogerdijk, J. (Joris, Student B-BW); Kooij, R.B.K. van der (Rimmert, Student B-TBK); Kuin, R.N. (Ronald, Student B-CIT); Meer, F.R.L. van der (Rosalien, Student B-OWK); Oudalov, N. (Nikolai, Student B-TN); Stekkinger, M.R. (Michael, Student B-PSY); Ziehmer, T.S. (Thomas, Student B-OWK)
CC: Ribberink-van Middelkoop, J. (S&C); Tijink-Zinad, L. (S&C)
Onderwerp: FW: Organisatie UR
Pro-UT Voorzet voor de evaluatie werkwijze UR. 
 
We moeten alleen stukken met een behoorlijke managementsamenvatting in behandeling nemen.

Dan kunnen we ook volstaan met minder commissie vergaderingen (nul?) en kunnen meer ruimte nemen tussen de interne en de overlegvergadering.

De tijd die beschikbaar is om na een cie vergadering te komen tot een gezamenlijk UR standpunt is veel te kort.

Ook is terugkoppeling naar de eigen fractie niet mogelijk tenzij het gaat om mensen die niks te doen hebben en dat is bij Pro-UT niet de situatie. Wel soms bij studenten lijkt het.

 

Er moeten ook vaste momenten van meningsuitwisseling komen. Nu krijgen we om de haverklap UR mail met allerlei detail info.

 

Voorstel:

 

  • Plenaire interne vergadering waar de stukken aan de orde komen.
  • Indien nodig cie vergadering met CvB om zaken te verhelderen en af te stemmen (Uitzondering)
  • Interne vergadering met UR standpunt bepaling
  • Overlegvergadering

 

Frits zit alles voor.

 

We hebben niet de pretentie om het ultieme URwerkmodel te presenteren maar gaan alleen maar uit van het beschikbaar potentieel en proberen daar de werkwijze op af te stemmen.

 

- Zonder af te willen doen aan de inzet kwaliteiten van van de huidige commissievoorzitters is vindt de ProUTfractie dat de voorzittersrollen van de 3 URcommissies het best vervult kan worden door Frits Lagendijk in combinatie met het URvoorzitterschap.

Doordat Frits al zijn aandacht en energie op het URwerk kan richten is hij bij alle Cievergadering tot op heden aanwezig en heeft hij de meeste relevante informatie tot zijn beschikking, vaak preciezer dan de informatie van de Cievoorzitters. Daarnaast  is hij door zijn gebleken talent beter in staat om de gevoelens en argumenten in de verschillende Cie's op 1 noemer te brengen.

 

- Tekstwijzigingen in documenten niet voorkauwen voor CvB in de huidige opzet van brieven, maar ook mogelijkheid tot mondelinge (of puntsgewijze schiftelijke) suggesties die vervolgens door het CvB aangepast zullen worden in het document. M.a.w. wij moeten de teksten niet aandragen en ons daarmee veel werk op de hals halen, maar (de beleidsmedewerkers van) het CvB kan dit ook aanpakken.

 

- Managementsamenvatting met een duidelijk doel waarom als vereiste om door presidium op agenda gezet te worden 

 

Pro-UT