UR 09-093 Agenda overlegvergadering

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-093

Fax


Datum

27 maart 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlAgenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Drienerburght zaal D (Let op: gewijzigde locatie)

Datum : woensdag 1 april 2009

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 4 maart 2009

UR 09 – 090 bijgaand

vaststellen


09:20 uur

4.

Topsport- en cultuurregeling

UR 09 - 085b bijgaand

UR 09 – 100 bijgaand

instemming

09.35 uur

5.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

09:45 uur

6.

Voortgang 3TU proces

mondeling

informatie

09.55 uur

7.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. Definitieve tekst RoUTe’14

b. Noordelijke rondweg

c. Levensduur opleidingen

d. Equal Compensation for EU/EER Students in the Academic Council

UR 09 - 098 bijgaand

informatie

10:40 uur

8.

Rondvraag

informatie

10:45 uur

9.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering vindt agendaoverleg voor de volgende vergadercyclus plaats.