UR 09-078 Agenda interne 25-03-2009


logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-078

Fax


Datum

12 maart 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 25 maart 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 25 februari 2009

UR 09 – 073 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 4 maart 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

6.

Werkwijze Universiteitsraad

UR 09- 077A bijgaand (voorstel Pro-UT)

UR 09-077B bijgaand (voorstel CC)

bespreking

7.

Aantrekkelijker maken medezeggenschap

UR 09 – 082 bijgaand (voorstel Pro-UT)

bespreking

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 1 april 2009, 9.00 uur in Drienerburght zaal D

8.

Gedragscode e-mail en internetgebruik (versie 10-03-09)

UR 09 – 086 bijgaand

instemming

9.

Topsport- en cultuurregeling

UR 09 - 085 bijgaand

instemming

10.

Tijdschema opleiding Risicomanagement

UR 09 – 079 bijgaand

informatie

11.

Opheffen Telematica: schriftelijke evaluatie

UR 09 – 081 bijgaand

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten


13.

Rondvraag


14.

Sluiting


Commissievergaderingen op woensdag 18 maart 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur (Nissrin Dhkissi)

Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur.

§Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

§Tijdschema opleiding Risicomanagement - informatie

§Opheffen Telematica: schr. evaluatie – informatie

§Topsport- en topcultuurregeling - instemming

§3 TU. Ontwikkelingsplan 2009 – 2012 – informatie (samen met PSI)


Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur (notulist Robert Landheer)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

§Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

§Gedragscode e-mail- en internetgebruik – instemming

§Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes - informatie

§3 TU. Ontwikkelingsplan 2009 – 2012 – informatie (samen met OOS)


Commissie F,V en A, 13.00 – 15.00 uur

Van Ast niet aanwezig. Zie mail J. Hoogerdijk 12-3-2008:

§Opening

§Inventarisatie bespreekpunten en vaststellen agenda

§Actiepuntenlijst

§Werkwijze commissie

§Bespreken en concretiseren van punten vanuit de fracties

§Rondvraag

§Sluiting


NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.