UR 08-375 Brief UCO advies IKS 27-11-2008


Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

Spiegel 302uw kenmerk
ons kenmerk

UCO/2008.019

telefoon

5678 / 4060

datum

27 november 2008

e-mail

Leonie.krab@utwente.nlCc


CvB

onderwerp

advies instellingskwaliteitszorgsysteem voor UT-opleidingen
De UCO heeft in haar vergadering van 23 september het instellingskwaliteitszorgsysteem voor UT-opleidingen besproken en brengt hierbij op uw verzoek advies aan u uit.


De UCO is verdeeld over het instellingskwaliteitszorgsysteem vanwege een verschil in behoefte aan een generieke mid term review voor alle opleidingen, waar drie faculteiten niets voor voelen, terwijl een andere faculteit dit nog niet ver genoeg vindt gaan.


De UCO adviseert de organisatie van de kwaliteitszorg primair op opleidingsniveau te leggen, met de vrijheid dit naar eigen inzicht in te richten, onder voorwaarde dat wordt voldaan aan formele eisen rond accreditatie. De UCO acht het zinvol de verantwoordelijken van de kwaliteitszorg jaarlijks verantwoording af te laten leggen aan het CvB. Een mid term review is volgens de meerderheid van de UCO een te zwaar middel, tenzij overduidelijk is dat er bij een opleiding een probleem is.


De UCO zou daarnaast beter zicht willen hebben op de diversiteit van de facultaire kwaliteitszorgsystemen en zou de best practices daaruit willen lichten, zonder de faculteiten een uniform stramien op te leggen. Ook zou de UCO ter voorbereiding op een toekomstige instellingsaudit graag zien dat zaken zoals HRM-beleid, documentbeheer en vakevaluaties goed geregeld zijn en is op dit soort zaken behoefte aan meer ondersteuning en aan het faciliteren van processen.

Met vriendelijke groet

namens de Universitaire Commissie Onderwijs,


Dr. G.F. van der Hoeven,

voorzitter