Agenda overleg vergadering 2008-01-28

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-023

Fax


Datum

28 januari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlAgenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 28 januari 2008

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 17 december 2008

UR 09 – 002 bijgaand

vaststellen


09.20 uur


4.

Richtlijn BSA

UR 08 - 374 in bezit*

UR UR 09 UR 09 - 025 bijgaand

instemming09.50

5.

Instellingskwaliteitszorgsysteem

UR 08 – 375 in bezit*

UR 08 – 373 in bezit*

mondeling behandeling

instemming

10.20 uur

6.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

mondeling

informatie

10.30 uur

7.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

10.40 uur

8.

Schriftelijke rondvraagpunten

1. Opleiding Risicomanagement

2. Collegegeldvrij besturen

UR 09 - 013 bijgaand


10.55 uur

9.

Rondvraag


11.00 uur

10.

Sluiting