UR 09-005 Agenda interne vergadering 21-1-2009logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-005

Fax


Datum

9 januari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 21 januari 2009

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 10 december 2008

UR 08 – 416 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 003 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 17 december 2008

UR 08 – 036 bijgaand

informatie


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 28 januari 2009, 9.00 uur in Toren 1300

6.

Richtlijn BSA

UR 08 - 374 in bezit

instemming

7.

Instellingskwaliteitszorgsysteem

UR 08-375 in bezit

UR 08-373 in bezit

instemming

8.


9.

Vastgoedplan 2008 – 2012 (slotregularisatie?)

UR 09 - 006 bijgaand

Begrotingswijziging 2008

UR 09-008

Instemmingadvies

10.

ITC – een nadere uitwerking van de stavaza

Volgt evt.

informatie

11.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

12.

Voortgang 3TU proces

Mondeling

informatie

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting

Na afloop van de interne vergadering volgt een informeel intern overleg met als onderwerp:

- Evaluatie functioneren UR

UR 08 – 417 bijgaand

Commissievergaderingen op woensdag 14 januari 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur (notulist: )

Brinksma beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Instellingskwaliteitszorgsysteem – instemming

Richtlijn BSA – instemming


Commissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur (notulist: )

Flierman aanwezig van 11.00 uur – 12.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Notitie ITC – een nadere uitwerking van de stavaza - informatie


Commissie F,V en A, 13.00 uur – 15.00 uur (notulist:)

Van Ast beschikbaar van 14.00 uur – 15.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Vastgoedplan 2008 – 2012 – instemming

Begrotingswijziging 2008 - advies
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.