UR 09-312 Agenda overlegvergadering 18-11-2009


uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 312

fax


datum

13 november 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

Concept agenda overlegvergadering


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 18 november 2009

Tijd : 9.00 uur


09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 14 oktober 2009

UR 09 – 291 in bezit*

vaststellen


09.20 uur

4.

Opleiding Master Risicomanagement

UR 09 – 284 in bezit* (voor de volledige versie zie: http://www.utwente.nl/uraad/)

UR 09 – 305 bijgaand

instemming

09.30 uur

5.

Gedragscode e-mail en internetgebruik

UR 09 – 286 in bezit*

UR 09 – 309 bijgaand

instemming

09.40 uur

6.

Nota Sturing Onderzoek

UR 09 – 292 in bezit*

instemming

10.10 uur

7.

Instellingskwaliteitszorg UT

UR 09 – 289 in bezit*

mondelinge bijdrage fracties

informatie

10.55 uur

8.

Analyse budgetresultaat september 2009

UR 09 – 311 bijgaand

mondeling

informatie

11.25 uur

9.

Evaluatie EMB

UR 09 – 297 in bezit*

mondeling

informatie

11.40 uur

10.

Voortgang RoUTe’14

mondeling

informatie

11.50 uur

11.

Voortgang 3TU proces

mondeling

informatie

12.00 uur

12.

Schriftelijke rondvraagpunten

- Stavaza BIG registratie TG

- Int. Student Barometer

- bijdrage mzg bij introductie nieuwe medewerkers

UR 09 – bijgaand

informatie

12.15 uur

12.

Rondvraag

informatie

12.20 uur

13.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering vindt agendaoverleg voor de volgende vergadercyclus plaats.