UR 09-296 Agenda Interne 11-11-2009
uw kenmerk


telefoon

053 - 489 2027

ons kenmerk

UR 09 - 296

fax


datum

27 oktober 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

bijlage(n)


cc.


onderwerp

agenda interne vergadering


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 11 november 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 7 oktober 2009

UR 09 – 279 bijgaand

Conceptverslag overlegvergadering van 14 oktober 2009

UR 09 – 291 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 14 oktober 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 18 november, 9.00 uur in Horsttoren 1300

6.

Gedragscode e-mail en internetgebruik (versie oktober ‘09)

UR 09 – 286 bijgaand

instemming en advies (stud.)

7.

Opleiding Master Risicomanagement instemming

UR 09 – 284 bijgaand (voor de volledige versie zie: http://www.utwente.nl/uraad/)

8.

Instellingskwaliteitszorg UT

UR 09 – 289 bijgaand

informatie

9.

Nota Sturing Onderzoek

UR 09 – 292 bijgaand

instemming

10.

Evaluatie EMB

UR 09 – 297 bijgaand

advies

11.

Strategisch Plan ECIU

UR 09 – 295 bijgaand

informatie

12.

International Student Barometer

UR 09-307 in bezit


13.

Voortgang RoUTe ‘14

mondeling


14.

Voortgang 3 TU proces

mondeling


15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

Sluiting

Commissievergaderingen op woensdag 4 november 2009 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 9.00 – 11.00 uur (notulist: Nissrin Dkhissi)

Van Ast vervangt Brinksma, beschikbaar van 10.00 uur – 11.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Opleiding Master Risicomanagement – instemming

Instellingskwaliteitszorg UT - informatie

Nota Sturing onderzoek – instemmingCommissie P,S en I, 11.00 – 13.00 uur (notulist: Rosalien van der Meer)

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

Gedragscode e-mail- en internetgebruik – instemming pers. en advies stud.

Evaluatie EMB – advies (samen met FVA?)

Strategisch Plan ECIU - informatie


Commissie FV en A, 15.00 uur – 17.00 uur (notulist: Vic van Dijk) (NB afwijkend tijdstip!!!)

Van Ast beschikbaar van 16.00 uur – 17.00 uur

Actiepuntenlijst opschonen indien mogelijk

EMB evaluatie – advies (evt. samen met PSI?)NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.