UR 09-168 agenda overleg vergadering 24-06-2009

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-168

Fax


Datum

19 juni 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 24 juni 2009

Tijd : 13.30 uur


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 1 april 2009

UR 09 – 111 in bezit*

vaststellen


13:50 uur

4.

Institutional Plan Graduate School

UR 09 – 148 in bezit*

UR 09 – 155 bijgaand

instemming

14.20 uur

5.

Contract Santar – UT

UR 09 – 141 in bezit*

UR 09 – 163 bijgaand

instemming

14.25 uur

6.

Nota Kaderstelling, incl. nota Sturing onderzoek

UR 09 – 142/142a in bezit*

UR 09 – 164 bijgaand

advies

14.55 uur

7.

Inschrijvingsregeling UT 2009-2010

UR 09 – 149 in bezit*

UR 09 – 156 bijgaand

advies

15.05 uur

8.

3TU Ontwikkelingsplan en Voortgang 3 TU proces

UR 09 – 144 in bezit*

UR 09 – 165 bijgaand

advies

15.15 uur

9.

Evaluatiecriteria pilot BSA

UR 09 – 146 in bezit*

UR 09 – 166 bijgaand

informatie

15.25 uur

10.

Voortgang RoUTe’14

mondeling


15.30 uur

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. Industrieel Ontwerpen in de Bouw

b. TG en de wet BIG

c. Kosten sportfaciliteiten

d. Handhaving UR – Reglement

UR 09 – 167 bijgaand


16.00 uur

12.

Algemene gang van zaken i.a.v. leden Raad van Toezicht

a. Financieel Jaarverslag 2008

UR 09 – 125/125A in bezit*

b. Mondelinge inbreng fracties

bespreking

informatie

16:55 uur

13.

Rondvraag


17:00 uur

14.

Sluiting
Aansluitend aan de overlegvergadering drinken we gezamenlijk een borrel!