UR 09-166 Advies Evaluatiecriteria pilot BSA

UR ADVIES EVALUATIECRITERIA PILOT BSA


De UR heeft naar aanleiding van de notitie Evaluatiecriteria voor de pilot BSA een ongevraagd advies uitgebracht (UR 09 – 166). Het door de raad gevraagde onderscheid in doelstellingen is inmiddels door het CvB gerealiseerd.

Het CvB zal de door de UR gegeven adviezen om i) de indicatoren aan te vullen met indicatoren ter evaluatie van de relevante randvoorwaarden, ii) naast het noemen van indicatoren ook de daadwerkelijke evaluatiecriteria helder te maken,iii) te onderzoeken of er met de intrede van BSA wellicht in latere jaren een “studiedip” ontstaat, meegeven aan de werkgroep.

Het college zegt voorts toe de privacy van de personen die in beroep gaan bij het CBE te waarborgen.

In de vergadercyclus van oktober zal de UR een herziene versie van het document worden voorgelegd, waarin onder meer de UR adviezen worden meegenomen.