UR 09-163 Besluit Contract Santar-UT

UR – BESLUIT CONTRACT SANTAR – UT

De Universiteitsraad,

gezien :

De dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010

De aanbiedingsbrief d.d. 29 mei met korte toelichting kenmerk 386.432/PA&O

(UR 09 - 141)

overwegende dat:

de relatie met Santar van oorsprong voortkomt uit de Universiteit Twente en daarom in cultuur en dienstverlening goed aansluit;

de voorgaande ervaringen met Santar positief zijn.

gehoord:

de mening van het OPUT;

de toelichting van het CvB tijdens de commissievergadering.

gehoord de toezegging van het CvB UT:

dat het opleidings- en ervaringsniveau van de betrokken BHV teams garanties biedt voor een juiste analyse van de aard en ernst van calamiteiten en de benodigde ondersteuning daarbij;

dat enige inconsistenties in de tekst worden gecorrigeerd;

dat bij de discussie in november over studentfaciliteiten studentspecifieke ARBO zaken geïnventariseerd zullen worden.

besluit:

in te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst Universiteit Twente – Santar 2009 - 2010