UR 09-156 Besluit Inschrijvingsregeling UT 2009 – 2010

UR BESLUIT INSCHRIJVINGSREGELING UT 2009 – 2010


De Universiteitsraad,

gezien:

-Het voorgenomen CvB besluit;

-de toelichting bij dit besluit;

overwegende:

-het feit dat de hoogte van het collegegeld voor niet EER studenten al is vastgesteld in besluit UR-350.

-het feit dat de hoogte van het collegegeld wettelijk is vastgesteld volgens artikel 7.43 in de WHW.

-dat er sinds de Inschrijvingsregeling 2008-2009 weinig is veranderd. Alleen het punt van trekking is veranderd.

-dat de UR adviesrecht heeft t.a.v. het besluit van het CvB tot vaststelling van de Collegegelden en de Inschrijvingsregeling.

gehoord de toezegging van het college dat:

-de frequentie van trekkingen op 12 trekkingen per jaar vastgesteld wordt;

besluit:

positief te adviseren t.a.v. het bovenstaande CvB besluit.