UR 09-143 Agenda interne 17-06-2009


logo Universiteitsraad UTCONCEPT

Universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-126

Fax


Datum

19 mei 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 17 juni 2009

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 25 maart 2009

UR 09 – bijgaand

UR 09 - Concept verslag overlegvergadering van 1 april 2009 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 09 – 080 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 1 april 2009

UR 09 – 036 bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 24 juni, 13.30 uur in Horsttoren 1300

6.

Institutional Plan Graduate School

UR 09 - bijgaand

instemming

7.


Gedragscode e-mail en internetgebruik (herziene versie)

UR 09 – bijgaand

instemming

8.

Contract Santar – UT

UR 09 - bijgaand

instemming

9.

Wijziging UR Reglement en Kiesreglement

UR 09 - bijgaand

instemming

10.

Nota Kaderstelling

UR 09 - bijgaand

advies

11.

Inschrijvingsregeling UT

UR 09 - bijgaand

advies

12.

Collegegelden UT

UR 09 - bijgaand

advies

13.

3TU Ontwikkelingsplan

UR 09 - bijgaand

advies

14.

Financieel Jaarverslag 2008

UR 09 - bijgaand

informatie

15.

Evaluatiecriteria pilot BSA

UR 09 - bijgaand

informatie

16.

Voortgang 3 TU proces

mondeling


17

Algemene Gang van zaken i.a.v. leden Raad van Toezicht

bespreking

18.

Schriftelijke Rondvraagpunten


19.

Rondvraag


20.

Sluiting
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.