UR 09-043 Brief CvB inzake studentenhuisvesting

U-raad,

Commissie FVA


telefoon

053-489 2993

ons kenmerk

ES/385.390/ME/lw

fax

053-489 4898

datum

4 februari 2009

e-mail

m.l.g.essers@utwente.nl

cc
onderwerp

Discussienotitie Visie Studentenhuisvesting Universiteit TwenteGeachte commissieleden,


Gelieve bijgevoegd te vinden de ‘Discussienotitie Visie Studentenhuisvesting Universiteit Twente’. Dit ter bespreking in uw overleg d.d. 11 februari 2009.
Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

secretaris van de Universiteit