UR 09-068 Agenda overlegvergadering

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 09-068

Fax


Datum

27 februari 2009

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlAgenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 4 maart 2009

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 28 januari 2009

UR 09 - 051 bijgaand

vaststellen


09.20 uur

4.

Vastgoedplan 2009 – 2014

UR 09 – 006/060 in bezit*

UR 09 – 070 bijgaand

instemming

09.50 uur

5.

Creative Technology

UR 09 – 041 in bezit* (bijlagen B en C opvraagbaar ter griffie)

UR 09 – 061 in bezit*

UR 09 – 058A in bezit*

UR 09 – 071 brief volgt

instemming

10.35 uur

6.

Evaluatie instroomcijfers en wervingscampagnes

mondeling

informatie

11.00 uur

7.

Voortgang “RoUTe 14”

mondeling

informatie

11.05 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

11.10 uur

9.

Rondvraag


11.15 uur

10.

Sluiting