Schriftelijke Rondvraagpunten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300Aan het College van Bestuur,Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-324

Fax


Datum

3 oktober 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraagpunten overleg 8 oktober 2008Geacht college,


In de interne vergadering van 1 oktober 2008 zijn onderstaande rondvragen geformuleerd. Graag ontvangt de UR in de komende overlegvergadering uw antwoord hierop.


Parkeerovereenkomst UT – FC Twente

Naar aanleiding van de brief van het Facilitair Bedrijf daterend van 9 september 2008 betreffende een Parkeerovereenkomst met FC Twente heeft de Universiteitsraad enkele vragen.

- Als een wedstrijd van FC Twente samenvalt met een groot evenement op de UT wie of wat heeft dan voorrang? Heeft men hier al aan gedacht?

- De UT heeft beveiliging die de stewards aanstuurt. Betekent dit dat de beveiliging extra uren maakt? Worden zij hiervoor vanuit de UT betaald? (zie website http://www.parkeersverwachting.nl/)

- Indien er toch overlast komt op niet aangegeven parkeerplaatsen, kan de UT hiertegen dan

optreden? (Hier wordt voornamelijk gedoeld op de parkeerplaatsen aan de Calslaan en de

Witbreuksweg.)

- Gaat deze regeling ook gelden voor wedstrijden buiten de weekenden?

- Op de site staat vermeld dat de parkeerterreinen tijdens het spelen van FC Twente gebruikt

worden. Gebeurt dit ook bij evenementen van Go Planet en de nieuwe IJsbaan? Kunnen wij

dan ook drukte/gebruik van onze parkeerplaatsen verwachten?KNAW Akademiestudenten

Op 1 oktober, tijdens de presentatie van RoUTe '14, is door u het streven naar meer bijbaantjes als student-assistent weer bekrachtigd. U deelt in principe de mening van het KNAW: meer studenten moeten 'van de tap naar het lab'. In dit kader wordt met de pilot 'Akademiestudenten' 5 miljoen beschikbaar gesteld om landelijk 750 studenten te kunnen betalen als akademiestudent. Dit houdt in dat (vooral master) studenten in een uitdagende onderzoeksomgeving hun bijbaan kunnen vinden. Voor faculteiten bestaat tot 1 november de mogelijkheid om een voorstel in te sturen.


De Universiteitsraad vraagt zich af of u van plan bent aan de pilot Akademiestudenten van het KNAW deel te nemen?
Bereikbaarheid gebouwen UT

Op dit moment is de campus volop in ontwikkeling. Op verschillende plaatsen in het O&O -centrum vinden bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Natuurlijk hebben wij begrip voor de overlast die dit met zich meebrengt, maar de ontsluiting van de gebouwen Horst, Zilverling, Citadel en Langezijds baart ons op dit moment wel zorgen. Daarom stellen wij u de volgende vragen:

-De Horst is op dit moment erg slecht bereikbaar. Automobilisten moeten ver weg parkeren. Fietsers vanuit de stad bereiken de campus over een klein paadje en moeten vervolgens om het gebouw heen fietsen naar de niet-overdekte fietsenstalling voor de Horst. Ook kunnen onveilige situaties ontstaan nu het weer later licht en eerder donker wordt. Is er een verbetering ophanden voor deze situatie, ook met het zicht op het aanstaande vastgoedplan? Te denken is bijvoorbeeld aan een overdekte fietsenstalling en parkeerplaatsen aan de achterzijde van de Horst.

-Binnenkort zijn er voorlichtingsdagen en mag de campus weer veel potentiële studenten verwelkomen. Natuurlijk is het vooruitzicht van nieuwe, moderne huisvesting goede promotie van de campus, maar niet als de potentiële studenten en hun ouders hierdoor door de modder moeten lopen om de gebouwen te bereiken. Wat vindt het College hiervan?

-De bouwwerkzaamheden leiden op dit moment ook tot parkeerproblemen, met name bij slecht weer. De parkeerplaats voor de Zilverling/Waaier is volledig afgesloten, waardoor bezoekers van de omringende gebouwen hun auto ver weg moeten parkeren. Dit heeft weer zijn uitwerking op de beschikbaarheid van parkeerruimte bij de overige gebouwen (Spiegel, Cubicus, Bastille) waardoor daar ook parkeerproblemen ontstaan. Het gevolg is dat veel automobilisten genoodzaakt zijn om hun auto buiten de vakken te parkeren. Moeten deze mensen rekenen op een bekeuring? Kan extra parkeerruimte worden ingericht?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter