Agenda Interne 2008-10-01

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-322

Fax


Datum

3 oktober 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
Agenda overlegvergadering Universiteitsraad
Plaats : LOGICA (NB: afwijkende locatie!)

Datum : woensdag 8 oktober 2008

Tijd : 9.00 uur

09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 9 september 2008

UR 08-318, bijgaand

vaststellen


09.20 uur

4.

Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 UT

UR 08-048/049/045/110/256 in bezit

UR 08- 316 bijgaand

instemming/

advies

10.20 uur

5.

Voortgang “RoUTe ‘14” (naar een nieuw Instellingsplan)

mondeling

informatie

10.30 uur

6.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

10.40 uur

7.

Schriftelijke rondvraagpunten

a. Parkeerovereenkomst UT – FC Twente

b. Akademiestudenten

c. Bereikbaarheid gebouwen UT

UR 08- 324 bijgaand


10.55 uur

8.

Rondvraag


11.00 uur

9.

Sluiting