Postlijst UR tbv interne 2008-01-23

Postlijst ingekomen en uitgegane post t.b.v. interne vergadering 23-01-20082007

409

03.12

in

03.12

CCO

werkzaamheden studenten in CCO beschrijving

archief

archief

410

03.12

in

03.12

Jonathan Brugge

sollicitatie CCO

archief

archief

411

03.12

in

03.12

BertJan Kobus

sollicitatie CCO

archief

archief

412

06.12

iuit

07.12

leden UR

Verslag cie FVA 2007-12-05

leden UR

UR verg. 12-12-2007

413

06.12

uit

07.12

Leden UR

Verslag cie OOS 2007-12-05

leden UR

UR verg. 12-12-2007

414

06.12

uit

07.12

leden UR

Verslag cie PSI 2007-12-04

leden UR

UR verg. 12-12-2007

415

11.12

in

11.12

Kennispark, Paul Blijeveld

Nadere informatie inzage Langezijds

leden UR mail

UR verg. 12-12-2007

416

12.12

in

12.12

UReka

Persbericht wegblijven uit Uraadsvergaderingen 2007-12-12

leden UR mail


417

13.12

uit

14.12

Leden UR, CvB, diversen

Agenda Overleg 2007-12-19

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 19-12-2007

418

13.12

in

13.12

TUEindhoven, F. Lammers

OER TUE informatie

leden UR mail

archief

419

13.12

in

13.12

FB

Catering Bijlage A bij aanbesteding

leden UR mail

UR verg. 19-12-2007

420

13.12

uit

13.12

CvB, leden UR, diversen

Brief UR revitalisering Langezijds besluit concept

leden UR

UR verg. 19-12-2007

421

13.12

uit

13.12

CvB, leden UR, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraag overleg 2007-12-19

leden UR

UR verg. 19-12-2007

422

13.12

uit

13.12

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Catering aanbesteding besluit concept

leden UR

UR verg. 19-12-2007

423

14.12

in

13.12

CC fractie studenten

Persbericht wegblijven UReka uit Uraadsvergaderingen 2007-12-12

leden UR mail


424

18.12

in

18.12

CC fractie, dick

Info nav gesprek UReka en CC

archief

archief

425

18.12

uit

18.12

CSB

Tijdschema verkiezingen UR 2008/2009 concept

aan leden CSB

CSB

426

18.12

uit

23.01

leden UR

Verslag interne 2007-12-12

leden UR

UR verg. 23-01-2008

427

20.12

uit

20.12

diversen

Nieuwsbrief Uraad 2007-12-19

diversen via mail

archief

428

20.12

uit

20.12

Min. OCW

Voordracht benoeming lid RvT, dhr. De Boer

leden UR, CvB

archief

429

20.12

uit

20.12

leden Instituutsraad IGS

Benoeming leden Instituutsraad IGS

leden UR, CvB, FR MB en CTW

archief

430

20.12

in

20.12

FEZ, CvB

Ontwerp Begroting 2008 concept

leden UR mail

UR verg. 23-01-2008

431

21.12

in

17.12

Professioneel Secretariaat, Wilma Klomp

Wijziging uurtarief 2008

archief

archief

432

21.12

in

20.12

CvB, Kas de Vries

Brief CvB samenstelling raden servicecentra

leden UR mail

archief

433

21.12

uit

21.12

leden UR diversen

Aandachtpunten 2007-12-19

leden UR, CvB

archief
2008

001

08.01

uit

08.01

CvB leden UR

Verslag overleg 2007-12-19 concept

leden UR

UR verg. 30-01-2008

002

10.01

uit

10.01

leden UR

Agenda interne 2008-01-23

leden UR

UR verg. 23-01-2008

003

10.01

uit

10.01

CvB

Brief UR voorstel benoeming dienstraad S&O

leden UR

archief

004

10.01

in

09.01

CvB/S&C

Brief CvB Instroom 3TU Masters

leden UR

UR verg. 23-01-2008

005

10.01

in

10.01

CvB/S&C

Brief CvB vervolg rapport OnderneemUT

leden UR

UR verg. 23-01-2008

006

10.01

uit

10.01

Leden UR

Voorstel verdeling budget 2008

leden UR

UR verg. 23-01-2008

007

10.01

uit

10.01

leden UR

Postlijst in- uitgegane post t.b.v. interne 2008-01-23

leden UR

UR verg. 23-01-2008