Agenda interne 2008-01-23

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-002

Fax


Datum

10 januari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 23 januari 2008

Tijd : 9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 12 december 2007

UR 07-426, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-007, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 19 december 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Voorstel griffie verdeling mzs budget 2008

UR 08-006, bijgaand


Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 30 januari 2008, 9.00 uur, Horst Toren 1300

7.

Ontwerpbegroting 2008

UR 07-430, bijgaand

advies

8.

Voortgang 3 TU proces

informatie

9.

Schriftelijke Rondvraagpunten


10.

Rondvraag


11.

Sluiting
Commissievergaderingen op 16 januari 2008


Commissie F, V en A, van 9.00 uur – 11.00 uur in Spiegel 507

Van Ast beschikbaar van 9.00 – 10.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Ontwerpbegroting 2008 – advies
Voorbereidende bijeenkomst met Johan de Kruijff op dinsdag 15 januari vanaf 8.30 uur in SP507


Commissie P, S en I, van 11.00 – 13.00 uur in Spiegel 507

Flierman beschikbaar van 11.00 uur – 12.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Verkiezingen Instituutsraden en bespreking brief CvB (UR 07-432) m.b.t. dienstraden

Toelating Iraniërs - stavaza

ITC – stavaza

Brief CvB strategieproces – bespreken (NB: embargo tot dinsdag 15 januari 2008) (UR 08-005)


Commissie O, O en S, van 13.00 – 15.00 uur in Spiegel 507

Zijm niet beschikbaar

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Model OER (evt. vertrouwelijk)NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie - agenda.