Agenda overleg 2008-01-30

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-026

Fax


Datum

25 januari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering UniversiteitsraadPlaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 30 januari 2008

Tijd : 9.00 uur
9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 19-12-2007

UR 08-001, bijgaand

vaststellen


9.15 uur

4.

Ontwerpbegroting 2008

UR 07-430/08-015/08-022, in bezit*

UR 08-, wordt digitaal nagezonden

advies


10.15 uur

5.

Toelating Iraanse studenten

UR 08-025, bijgaand

bespreken

10.30 uur

6.

Promovendibeleid

UR 08-024, bijgaand

bespreken

10.45 uur

7.

Voortgang 3 TU proces

bespreken

10.50 uur

8.

Rondvraag


11.00 uur

9.

Sluiting