UR 08-352 Schriftelijke rondvraagpunten

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08 - 352

Fax


Datum

7 november 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag


Geacht college,In de onlangs gehouden interne vergadering van de Universiteitsraad is onderstaande vraag geformuleerd.

Graag ontvangt de raad uw antwoord hierop in de overlegvergadering van 12 november as.


Het Engelstalige buitenland kijkt bezorgd naar de groeiende markt goedkope (vergeleken met VS, UK en Australië) Engelstalige masters in de Bologna landen.

- Hoe plant u een zo groot mogelijk stuk van de rendabele markt EER en niet-EER studenten naar Twente te halen?

- En welke rol gaan daarin Joint Degrees met ECIU partners spelen? Welke Joint Degrees met ECIU partners kunnen Nederlandse en buitenlandse UT studenten volgend collegejaar verwachten?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter