UR 08-345 CvB brief ECIU invulling voorzitterschap UT

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 5679

ons kenmerk

S&C/384.072/sl

fax

053 - 489 4898

datum

21 oktober 2008

e-mail

s.lotze@utwente.nl

bijlage

interne brief van voorzitter ECIU aan leden ECIU

onderwerp

UR-vergadering 12.11.2008 m.b.t. toekomst ECIUIn de vergadering van 25 juni jl. is toegezegd om het voorzitterschap van de ECIU en de plannen voor de toekomst van ECIU aan u toe te lichten. Dit onderwerp zal mondeling in de vergadering van 12 november worden toegelicht. Hierbij ontvangt u alvast ter informatie de brief die de voorzitter van de ECIU heeft gestuurd aan de leden van de ECIU.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit