UR 08-341 CvB brief Collegegeldtarieven UT 2009-2010

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 5655/8034

ons kenmerk

384.061/S&O/KVN

fax

053-489 4638

Datum

13 oktober 2008

e-mail

f.e.vanklaveren@S&O.utwente.nlOnderwerp

Collegegeldtarieven UT 2009-2010Bijgevoegd zend ik u een in een UR-format gegoten stuk m.b.t. de collegegeldtarieven UT 2009-2010. Het college legt dit punt voor advies aan u voor.Overeenkomstig het door het College van Bestuur genomen besluit,

Secretaris van de Universiteit,
Drs. P.A. Binsbergen

Bijlage:

- UR formatc.c. S&C

S&O

B&A

FEZ