UR 08-346 Brief CvB Onderwijs en examenregeling

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

uw kenmerk


telefoon

053 - 489 3903

ons kenmerk

S&C/384.073/iv

fax

053 - 489 4898

datum

23 oktober 2008

e-mail

i.ville@utwente.nl

bijlage

Onderwijs- en examenregeling

onderwerp

Onderwijs- en examenregeling (OER)


Het College van Bestuur biedt u hierbij ter informatie de onderwijs- en examenregeling (OER) aan van de Universiteit Twente. Deze regeling is eveneens op 25 september jl. op verzoek van de Raad toegezonden. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Raad schriftelijk vragen gesteld. De reactie op deze vragen wordt u in verband met de vakantie van de Rector Magnificus volgende week aangeboden.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit