Agenda overleg 2008-11-17

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-349

Fax


Datum

7 november 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlConcept agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 12 november 2008

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 8 oktober 2008

UR 08-332, bijgaand

vaststellen


09.20 uur

4.

European Studies

UR 08 – 347 in bezit*

UR 08 - 344 volgt eventueel

instemming

09.50 uur

5.

Collegegeldtarieven UT 2009-2010

UR 08 – 341 in bezit*

UR 08 – 350 bijgaand

advies

10.05 uur

6.

Gemeenschappelijk OER

UR 08 – 346vs2 bijgaand

UR 08 – 348 bijgaand

informatie

10.20 uur

7.

“RoUTe 14” (concept strategische visie)

UR 08 – 334 in bezit

UR 08 – 351 bijgaand

informatie

10.40 uur

8.

ECIU – invulling voorzitterschap UT

UR 08 – 345 in bezit*

informatie

10.50 uur

9.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

11.00 uur

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

- Joint Degrees

UR 08- 352 bijgaand


11.20 uur

11.

Rondvraag


11.30 uur

12.

Sluiting