Agenda 2008-11-05

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-336

Fax


Datum

23 oktober 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 5 november 2008

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 1 oktober 2008

UR 08-323, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-340, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 8 oktober 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

6.

Nota Personeelsbeleid 2008-2012 UT

UR 08-048 versie oktober 2008, bijgaand

UR 08-049, bijgaand

Instemming/advies

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 12 november 2008, 9.00 uur in

Toren 1300

7.

European Studies

UR 08-347, bijgaand

instemming

8.

Collegegeldtarieven UT 2009-2010

UR 08-341, bijgaand

advies


9.

Informatie- en ICT plan UT 2008-2010

UR 08-307, in bezit

?


10.

Gemeenschappelijk OER

UR 08-310, UR 08-310A, in bezit

UR 08-346/348, bijgaand

ongevraagd advies

11.


Route 14: Concept strategische visie

UR 08-334, bijgaand

informatie

12.

Evaluatie 3TU

UR 08-261, bijgaand

Informatie

13.

ECIU-invulling voorzitterschap UT

UR 08-345, bijgaand

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten

- Joint degrees

informatie

15.

Rondvraag


16.

Sluiting

Commissievergaderingen op woensdag 29 oktober 2008 - Spiegel 301


Commissie F,V en A, 12.00 uur – 14.00 uur

Van Ast niet beschikbaar

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Collegegeldtarieven UT 2009-2010-advies

Informatie- en ICT plan UT 2008- 2010 – advies?


Commissie P,S en I, 10.00 – 12.00 uur

Flierman niet beschikbaar

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Nota Personeelsbeleid – instemming

ECIU – invulling voorzitterschap UT

Evaluatie 3TU – informatie

RoUTe 14 – 1e bespreking


Commissie O, O en S, 14.00 – 16.00 uur

Zijm niet beschikbaar.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Gemeenschappelijk OER – ongevraagd advies

European Studies – instemming

Voorbereiding inbreng m.b.t. Campusvisie en huisvesting – Thomas

Werkgroep Studentenfaciliteiten – ongevraagd advies UR (commissie UR)

Joint Degrees – UR bijdrage voor CvB

Vaststelling agenda extra commissievergadering van 30 oktober 2008


Extra commissievergadering OOS, donderdag 30 oktober, 10.30 uur - 12.00 uur (BV-100)

Zijm aanwezig van 10. 30 uur – 11.30 uur
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB - lid van de commissie- agenda.