5. Brief UR Introductie Saxion en UT

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302
Aan het College van Bestuur

Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-293

Fax


Datum

4 september 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Introductie Saxion en UT. Welkom in Enschede”


Geacht college,Naar aanleiding van het advies van de Werkgroep Samenwerking Introductie UT-Saxion in Enschede heeft de Universiteitsraad een aantal vragen.


1.Waarom wordt er gestreefd naar samenwerking tussen het Saxion en de UT tijdens de introductie van de eerstejaars? In het adviesrapport wordt gesteld dat dit een logische stap is in de samenwerking tussen beide instellingen. Maar waarom is dit zo logisch?

2.Wat is momenteel de stand van zaken? Zijn er al formele afspraken gemaakt met het Saxion?

3.Tot slot ziet de Universiteitsraad een risico betreffende de opkomst van de eerstejaars HBO studenten als de introductie voor hen verlengd wordt met een aantal dagen. Vorig jaar was er een opkomst van slechts 36%. Zou deze opkomst niet nog lager worden, vooral aan het einde van de introductie, als deze verlengd wordt?Graag ontvangt de UR uw reactie hierop tijdens de komende overlegvergadering.
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter