8. Brief UR Schriftelijke rondvraagpunten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08 -287

Fax


Datum

4 september 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag t.b.v. overleg 09-09-2008Geacht college,Onlangs werd in het plaatselijke dagblad TCTubantia melding gemaakt van het feit dat wij dit jaar minder studenten mogen verwachten dan vorig jaar, maar ook dat niet alle units op de campus verhuurd zullen worden omdat de vraag achterblijft bij het aanbod. De reden voor dit laatste is volgens de krant dat steeds meer eerstejaarsstudenten thuis blijven wonen.

Dat is een onwenselijke situatie aldus de redacteuren van TCTubantia omdat thuiswonende studenten niet het ultieme UT-gevoel krijgen en dat hebben we als Twentse universiteit juist heel hard nodig. In haar commentaar doet de redactie dan ook een klemmend beroep op de “raad van bestuur” van de UT om voor 2009 als speerpunt op te nemen dat studenten worden gemotiveerd om niet thuis te blijven wonen, maar een kamer te zoeken op de campus, in Enschede of in Hengelo.


Onze vraag aan u is tweeledig: Hebt u het commentaar/advies in TCTubantia gelezen en bent u van plan er iets mee te doen?


http://www.tctubantia.nl/algemeen/opinie/3592156/Commentaar-Universiteit.ece

http://www.tctubantia.nl/regio/enschede/3588851/UTstudent-kiest-voor-hotel-mama.ece


Graag ontvangen we uw reactie op de komende overlegvergadering.


Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
drs. F.L. Lagendijk

voorzitter