Postlijst tbv interne 2008-09-03

Postlijst in- en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. Interne vergadering 03-09-2008214

06.06

in

06.06

DR FB

Advies reorganisatie Inkoop

leden UR

UR verg. 25-06-2008

215

06.06

in

06.06

CvB/PA&O

Brief CvB instemmingsvraag reorganisatie inkoop

leden UR

UR verg. 25-06-2008

216

10.06

in

06.06

Marije Telgenkamp

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

217

10.06

in

29.05

CvB/S&C

3TU protocol, draaiboeken en planning voor 3TU onderzoeksvisitaties

leden UR

UR verg. 03-09-2008

218

10.06

in

08.06

Nicolai Oudalov

Afzeggen zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

219

10.06

uit

10.06

Joris Hoogerdijk

Aanvaarden zetel UR na afzeggen Nicolai Oudalov

CSB, vz. UR

archief

220

10.06

in

10.06

CvB/PA&O

Brief CvB Reorganisatiecode versie juni 2008 (382.898)(382.832)

leden UR

UR verg. 25-06-2008

221

10.06

in

10.06

Robert Landheer

Vragen over kadernota 2009

leden UR

UR verg. 18-06-2008

222

10.06

in

10.06

Dick Meijer

Vragen over kadernota 2009

leden UR

UR verg. 18-06-2008

223

10.06

uit

06.06

WD-en en CvB

Open email inzake instituutsraden en verkiezingen

leden UR mail

archief

224

12.06

in

11.06

CvB/FEZ

Nota Risicomanagement UT concept

leden UR mail

UR verg. 25-06-2008

225

12.06

in

11.06

DR FB

Instemmingsbesluit Catering UT

leden UR mail

archief

226

12.06

uit

12.06

CvB

Brief UR definitieve uitslag verkiezingen UR 2008-2009

CSB, vz. UR, leden UR mail

archief

227

12.06

uit

12.06

leden UR

verslag cie FVA 2008-06-11

leden UR mail

UR verg. 18-06-2008

228

12.06

in

12.06

Events in Twente

Offerte 1114-2 kennismakingsdag 28-08-2008

archief

archief

229

12.06

uit

12.06

leden UR

Verslag cie PSI 2008-06-11

leden UR

UR verg. 18-06-2008

230

12.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR reorganisatie inkoop besluit

leden UR

UR verg. 25-06-2008

231

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Instellingskwaliteitszorg besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

232

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR IMBA besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

233

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Opheffen bacheloropleiding Telematica besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

234

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Ravis regeling besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

235

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Raamovereenkomst Saxion - UT besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

236

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Medische psychologie besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

237

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR 3TU jaarcirkel besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

238

13.06

uit

13.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Inschrijvingsregeling UR 2008-2009 besluit concept

leden UR

UR verg. 25-06-2008

239

13.06

uit

13.06

leden UR

Verslag cie OOS 2008-06-11

leden UR

UR verg. 18-06-2008

240

17.06

in

17.06

CvB/FEZ

Jaarverslag UT 2007

leden UR

archief

241

17.06

uit

17.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Topcultuurregeling concept

leden UR

UR verg. 18-06-2008

242

17.06

in

17.06

CvB/S&C

Brief CvB schriftelijke beantwoording vragen uit cie. OOS 2008-06-11 inzake Medische Psychologie en IMBA

leden UR mail

UR verg. 18-06-2008

243

17.06

uit

19.06

RvT

Brief UR uitnodiging RvT in Overlegvergadering 2008-06-25

archief

archief

244

19.06

uit

20.06

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2008-06-25

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 25-06-2008

245

19.06

in

19.06

CvB/FEZ

Beantwoording vragen cie. FVA inzake nota Kaderstelling 2009

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 25-06-2008

246

19.06

uit

20.06

leden UR

Formatievoorstel UR 2008-2009

leden UR

archief

247

20.06

in

13.06

CvB/PA&O

Rookbeleid UT 2008

leden UR

UR verg. 09-09-2008

248

20.06

uit

20.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten overleg 2008-06-25

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 25-06-2008

249

20.06

uit

20.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR reorganisatiecode UT besluit

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 25-06-2008

250

25.06

uit

25.06

leden FR, leden UR

Vooraankondiging scholing medezeggenschap 2008

leden UR

archief

251

26.06

uit

26.06

diversen

Nieuwsbrief UR 2008-06-25

leden UR mail

archief, website

252

26.06

in

25.06

CvB

Brief CvB Visie UT organisatie

leden UR uitgereikt

archief

253

26.06

uit

26.06

CvB, leden UR, diversen

Aandachtspunten Overleg 2006-06-25

CvB, leden UR, diversen

archief

254

26.06

in

25.06

CvB/PA&O

Reorganisatieplan inkoop, versie 23 juni 2008 (383.053)

leden UR mail

archief

255

26.06

uit

29.08

leden UR

Verslag interne vergadering 2008-06-18

leden UR

UR verg. 03-09-2008

256

01.07

in

25.06

CvB/PA&O

Brief CvB reactie nav brief UR inzake nota Personeelsbeleid 28-03-2008

leden UR mail

UR verg. 03-09-2008

257

01.07

uit

04.07

CvB, leden UR, diversen

Brief UR besluit ontwerpnota kaderstelling jaarplan en Begroting 2009

leden UR

archief

258

01.07

in

01.07

Dick Meijer

Reacties van decentrale raden op mail Dick Meijer van 20-05-2008 inzake functioneren en verkiezingen

presisium

archief

259

01.07

uit

04.07

Min. OCW, dhr. G.J. Thomassen

(Her)Benoeming leden Raad van Toezicht

leden UR mail, Anja Strootman

archief

260

01.07

in

01.07

TU/e

informatie over BSA

leden UR mail Jacq

archief

261

02.07

in

02.07

3TU federatie

Terugblik en stand van zaken, juni 2008

presidium

archief

262

02.07

uit

03.07

CSB

Verslag evaluatie verkiezingen 10-06-2008

CSB

archief

263

02.07

in

24.06

CvB/S&C

verslag uit UCO vergadering inzake Instellingskwaliteitszorg

leden UR mail

archief

264

03.07

in

02.07

CvB/FEZ

Tussentijdse financiƫle rapportage ultimo mei 2008

leden UR

UR verg. 03-09-2008

265

03.07

in

03.07

Dick Meijer, Pieter Vernooij

Overdrachtsdocument 3TU.M 2007-2008

leden UR in infomap

archief

266

03.07

in

03.07

Pieter Vernooij

Overdrachtsdocument cie. OOS 2007-2008

leden UR in infomap

archief

267

03.07

in

03.07

CvB/FEZ

Nota kaderstelling begroting en jaarplan 2009

leden UR

archief

268

04.07

in

11.06

Laura Maria Franco Garcia

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB

CSB, archief

269

04.07

uit

04.07

leden UR

Adreslijst UR leden 2008-2009

leden UR


270

11.07

uit

11.07

CvB (via Dick)

Def. vaststelling convenant aan CvB

leden UR

per mail verzonden

270a

11.07

uit

11.07

CvB (via Dick)

Convenant CvB-UR-OPUT

leden UR

per mail verzonden.

271

05.08

uit

04.07

presidium

Jaarcirkel medezeggenschap

mail Dick

archief

272

06.08

uit

06.08

leden UR

informatiemap 2008

archief

archief

273

06.08

uit

06.08

leden UR

commissie indeling 2008-2009

diversen

archief

274

07.08

in

07.08

CvB, linda Westra

Centraal vergaderschema UT 2009

leden UR

archief

275

14.08

uit

14.08

leden UR

overdrachtsdocument cie PSI 2007-2008

leden UR in infomap

archief

276

14.08

uit

14.08

presidium

wijziging positie Instituutsraden

archief

archief

277

14.08

uit

14.08

diversen

Scholingscursus MZS 2008-09-10

leden UR diversen

archief

278

15.08

in

15.08

Student Union

Jaarverslag 2007, de juiste balans!

leden UR

archief

279

19.08

in

15.08

Geschillencommissie medezeggenschap universiteiten

Uitspraak Interpretatieverschil richtlijnen bij UvA

leden UR mail

archief

280

19.08

in

19.08

Frank Possel

WAR en regeling afstudeersteun

leden UR mail

archief

281

21.08

uit

22.08

leden UR

Agenda interne 2008-09-03

leden UR

UR verg. 03-09-2008

282

21.08

in

22.08

CvB

Rapport Introductiecommissie (Van Buchem)

leden UR

UR verg. 03-09-2008

283

21.08

uit

22.08

leden UR

Postlijst tbv. Interne 2008-09-03

leden UR

UR verg. 03-09-2008