Agenda overleg 2008-09-09

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-294

Fax


Datum

5 september 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : dinsdag 9 september 2008

Tijd : 9.00 uur09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 25 juni 2008

UR 08-292, bijgaand

vaststellen


09.20 uur

4.

Rookbeleid UT 2008

UR 08-247, in bezit*

UR 08-288, bijgaand

instemming


09.35 uur

5.

Introductie Saxion en UT. Welkom in Enschede

UR 08-282, in bezit*

UR 08-293, bijgaand

informatie

09.55 uur

6.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

mondeling

informatie

10.10 uur

7.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

10.15 uur

8.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 08-287, bijgaand


10.25 uur

9.

Rondvraag


10.30 uur

10.

Sluiting